אתגר א. הנדסה בע"מ

ניהול, תיאום, פיקוח ותכנון פרוייקטים

המומחים לקרקע ומים

מי תהום וקרקעות מזוהמים

 

פעילות אנטרופוגנית - אורבנית, חקלאית ותעשייתית גורמת לשחרור מגוון של מזהמים לסביבה. מרבית המזהמים מחלחלים דרך פרופיל הקרקע לעבר מי התהום ומהווים סכנה ממשית לאדם ולסביבתו. 
כמות ומגוון המזהמים שונה ממקום למקום וכך גם תהליכי התפשטותם ואופי הטיפול בהם.

חברת אתגר א. הנדסה בע"מ מתמחה בחקירת אתרים מזוהמים ובוחנת את פוטנציאל הזיהום בקרקע ובמי התהום. גישת העבודה כוללת ניתוחים הידרוגיאולוגים מורכבים ותנועת מזהמים על פני השטח, בקרקע ובמי התהום. בהתאם לממצאי החקירה מוצעים פיתרונות מותאמים מבחינה סביבתית כלכלית.

 

בין מוקדי התמחויות החברה

 

 • ביצוע סקרים היסטוריים וסביבתיים.

 • איתור מקור/ות הזיהום.

 • אפיון סוג המזהם על פי תכונותיו הכימיות והפיזיקאליות (הולכה, רעילות, תוצרי לוואי, פוטנציאל  סיכון).

 • ניתוח הקשר בין זרימות עיליות למי תהום.

 • הגדרת רגישות האקויפר למזהמים.

 • חישוב אזורי הגנה ורדיוס מגן למקורות מים.

 • יעוץ להשקיה בקולחים.

 • תכנון מערכות ניטור מזהמים.

 • תכנון וביצוע סקרי קרקע.   

 • דיגום גז קרקע, קרקע ומים וניתוח תוצאות אנליזות כימיות.

 • תכנון וביצוע מערכות שאיבת דלקים.

 • קדיחת קידוחי ניטור ושאיבות ניקוי.

 • בניית מפות זרימה עילית ותת קרקעית והגדרת מערכות הזרימה.

 • בניית מודלים מתמטיים לדימוי התקדמות המזהמים.

 • ניקוי ושיקום אקויפר מזוהם.

עבודות שבוצעו עבור רשות המים

הרחבת מערך הניטור וחקירת זיהומי תעשייה -קריית ספיר, נתניה

הרחבת מערך הניטור וחקירת מקורות זיהום - אזור התעשייה קריית אליעזר, נתניה

הרחבת מערך הניטור וחקרית זיהומי תעשייה - קריית ספיר, נתניה

הגברת מערך הניטור באזורי תעשייה נבחרים באקוויפר החוף - אזור התעשייה יבנה

הרחבת מערך הניטור באזור התעשייה הישן של ראשון לציון - מפעל לירן כימיקלים

הרחבת מערך ניטור וחקירת מקורות זיהום - אזור התעשייה אשדוד דרום

הגברת הניטור באזורי תעשייה נבחרים באקוויפר החוף - אזור התעשייה קריית ספיר, נתניה. שלב א'- סקר היסטורי

הגברת הניטור האזורי תעשייה נבחרים באקוויפר החוף - אזור התעשייה קריית אליעזרף נתניה. שלב א' - סקר היסטורי

הגברת הניטור באזורי תעשייה נבחרים באקוויפר החוף - אזור התעשייה אשדוד 1 ו-2

מערך ניטור באזור תעשייה קריית אליעזר, נתניה

מערך ניטור באזור תעשייה קריית ספיר, נתניה

מערך ניטור באזור התעשייה - פארק המדע, רחובות ונס ציונה

מערך ניטור באזור תעשייה אשקלון דרום

מערך ניטור באזור תעשייה אשדוד 1 ו-2

זיהומי תעשייה במי התהום במרחב גוש דן - סיכום ממצאים

חקירת זיהום סביבתי באתר תע"ש ערבי נחל - מתודולוגיה וסיכום ממצאים

מערך ניטור באזור תעשייה ראשון לציון מערב

מערך ניטור באזור התעשייה הישן של ראשון לציון

 

פרויקט לדוגמא

סקר הידרוגיאולוגי באזור מושב גימזו לבדיקת אפשרות השקיה במי קולחים
בשל משבר המים המתמשך במדינת ישראל בוחנים חקלאים רבים את האפשרות של השקייה במי קולחים.
במהלך סקר זה בוצעה עבודת שטח מפורטת לשם הגדרת אפשרויות ההשקייה באזורים בעלי רגישות הידרולוגית בינונית עד גבוהה.