ניהול, תיאום, פיקוח ותכנון פרוייקטים

המומחים לקרקע ומים

אתגר א. הנדסה בע"מ

שירותים גיאולוגיים

 

אנשי החברה מקשרים בין ידע גיאולוגי מדעי ליישומים הנדסיים. בשל מורכבות החתך הגיאולוגי והצרכים ההנדסיים הייחודיים אנשי החברה מאמינים כי כל פרויקט מהווה אתגר חדש הדורש הבנה של הפרטים הקטנים וראיה כוללת של הצרכים, המטרות והשפעת התנאים הסביבתיים. 

 

בין מוקדי התמחויות החברה

  • סקרים ומיפויים גיאולוגים.

  • מיפוי מערכות שבירה.

  • פענוח תצלומי אויר ולווינים (כולל ניתוח שינויים לאורך זמן).

  • תכנון ופיקוח על קידוחי ניסיון גיאוטכנים וקידוחי כלונסאות.

  • יצירת חתכים גיאולוגיים ודיאגרמות בלוק ומשוכות.

  • עיבוד ופענוח מידע מקידוחים.

  • איסוף דוגמאות.

  • תכנון וליווי סקרים גיאופיסיים.

  • ליווי גיאו-הנדסי לכריית מנהרות.

עבודות שבוצעו עבור רשות המים

אטלס חתכים גיאולוגיים של אקוויפר החוף

מערך הניטור באזור הפריאטי של אקוויפר ירקון תנינים - קידוח מח עינב 1

מערך הניטור באזור הפריאטי של אקוויפר ירקון תנינים - קידוח טנא עומרים 1

מערך הניטור באזור הפריאטי של אקוויפר ירקון תנינים - קידוח חלמיש 1

 

קביעת גודל גרגר

קביעת גודל גרגר

איסוף דוגמאות קרקע

איסוף דוגמאות קרקע

גלעיני קרקע

גלעיני קרקע

דיגום מים

דיגום מים

התקנת צינור לדיגום מים

התקנת צינור לדיגום מים

בדיקת מי תהום בתחנת דלק

בדיקת מי תהום בתחנת דלק

דיגום קרקע מזוהמת

דיגום קרקע מזוהמת

דיגום מי תהום עם אייר ליפט

דיגום מי תהום עם אייר ליפט