אתגר א. הנדסה בע"מ

ניהול, תיאום, פיקוח ותכנון פרוייקטים

המומחים לקרקע ומים

תשתיות ופיתוח

 

חברת אתגר הנדסה מנהלת ומפקחת על עבודות פיתוח שטח הן כחלק מהפרויקטים אותם היא מנהלת והן כשירות מיקור חוץ. מקסום ההשקעה ויעילותה תוך התחשבות במערכות הסביבתיות ושמירה על איכות הסביבה הינם בבסיס שיקולי החברה.

ניסיון החברה כולל ניהול עבודות סלילת כבישים ומגרשי חניה, הקמת סוללות אקוסטיות, בניית מנחתי מסוקים ועוד.

כמו כן, לאנשי החברה ניסיון בהקמת תשתית חקלאית ללולים ולענפי המשק שונים.