ניהול, תיאום, פיקוח ותכנון פרוייקטים

המומחים לקרקע ומים

אתגר א. הנדסה בע"מ

קישורים

 

אי"ל - האגודה הישראלית למשאבי מים                                                                            http://www.eyal-water.org

 

רשות המים                                                                         http://www.water.gov.il/hebrew/Pages/home.aspx                                                                                                              

המשרד להגנת הסביבה                                                               http://www.sviva.gov.il/Pages/HomePage.aspx

 

משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים                                               http://energy.gov.il/Pages/Default.aspx

 

המכון הגאולוגי הישראלי                                                                                                            http://www.gsi.gov.il

 

החברה הגיאולוגית הישראלית                                                                                                    http://www.igs.org.il

 

המכון הגיאופיסי לישראל                                                                                                               http://www.gii.co.il

 

איגוד ישראלי למים                                                                                                                http://israelwater.org.il

 

המכון למדעי כדור הארץ                                                                                                             http://earth.huji.ac.il

 

המחלקה ללימודי הגיאולוגיה והסביבה - אוניברסיטת בן-גוריון                                                                                                                   

http://in.bgu.ac.il/teva/geological/Pages/default.aspx                       

מכון המים בשדה בוקר                                                           http://in.bgu.ac.il/en/bidr/ziwr/Pages/default.aspx

                       IAHS: International Association of Hydrological Sciences                                                   http://iahs.info/