אתגר א. הנדסה בע"מ

ניהול, תיאום, פיקוח ותכנון פרוייקטים

מומחים לקרקע ומים

מים והנדסה

 

הקשר בין מים והנדסה עולה מקשיים הנוצרים עקב הצטברות משקעים ונגר עילי בפני השטח וקיום של מפלסי מי תהום גבוהים בקרבת מבנים בתת הקרקע.

 

בין מוקדי התמחויות החברה

 

  • תכנון השפלת מי תהום במהלך הבינוי.

  • מציאת פתרונות לבעיות חלחול למבנים ממי תהום.

  • יצירת פיתרונות ניקוז וחלחול של מי הנגר למי התהום – משמרת מים.

 

עבודות אנשי החברה בתחום כוללות הערכות למפלסי מים מקסימליים, תכנון מערכות ניקוז ושאיבה בעזרת קידוחים ותעלות על בסיס חישובים ומידול מתמטי (modflow). 

מידול מתמטי הינו השיטה המקובלת והמתקדמת בעולם לצורך הורדת מפלס מי תהום 
(Construction Dewatering and Groundwater Control; Powers et. Al, 2007).

 

יתרונותיה של שיטה זו הם ביכולתה לערוך בדיקות וניסויים של הפרמטרים השונים כגון מיקום הבארות אשר יכולים להוות גורם בהורדת עלויות ביצוע השאיבה.