top of page

מדעי הקרקע, המים והסביבה

חטיבת מדעי הקרקע והסביבה מעניקה שירותים המבוססים על טכנולוגיות מתקדמות למען יצירת פתרונות אמינים, יעילים ואיכותיים לשביעות רצון הלקוח, ותוך יצירת ערך מוסף לו ולסביבה. ליבת העשייה של החטיבה מתחלקת לחמישה תחומים:
גיאולוגיה, גיאוהידרולוגיה, מי תהום וקרקעות מזוהמים, שיקום קידוחים, זרימה עלית ושימור קרקע.

 

החברה מתמחה במתן פיתרונות בלתי שגרתיים המבוססים על ניסיון והבנה של המנגנונים הטבעיים של המים והסלע.

ניסיון אנשי החברה כולל ליווי פרויקטים מהשלב הרעיוני תכנוני דרך השלב הביצועי ובהמשך הנחיית תפעול נכון של המערכות הטבעיות. איכות תוצרי העבודה מבוססת על השילוב בין עבודת שטח יסודית ובין עיבוד נתונים בשיטות המדעיות המתקדמות בארץ ובעולם.

שירותי החטיבה כוללים:

  • יעוץ לניהול ותחזוק מערכות הפקת מים    

  • סקרי שטח ומיפוי

  • תכנון בניית מערכות ניטור

  • רדיוס מגן והשקיה בקולחים

  • עיבוד נתונים גיאולוגיים

  • סקרי התכנות הידרוגיאולוגיים                                                      

  • תכנון השפלת מי תהום במהלך חפירה ובינוי             

  • איתור מקורות זיהום ופתרונות                 

  • תכנון ופיקוח על ביצוע קידוחים                                                                                                                                     

 

דיגום צומח פרדס  זיתא
bottom of page