זרימה עלית ושימור קרקע

חברת אתגר א. הנדסה בע"מ מתמחה בחקירת מערכות זרימה עילית טבעיות ומלאכותיות וכן במנגנוני יציבות מידרונות וסחף קרקע.

החברה מספקת שירותי ניטור, בקרה, עיבוד וניתוח נתונים וייעוץ לתחנה לחקר הסחף במשרד החקלאות.  

בין מוקדי התמחויות החברה

 • נספחי ניקוז

 • פתרונות לניקוז ותיעול נגר עילי

 • בניה משמרת מים

 • השמת מיכשור מדעי בשטח

 • ניתוח זרימה עילית קבועה ושיטפונית

 • מדידות הידרומטריות וחישובי ספיקות וזמני חזרה

 • דיגום מים עיליים

 • דיגום קרקע

 • ניתוח וכיול נתונים מכ"ם עננים

 • מדידות וחישובי סחף קרקע ומתן הנחיות לשימור

 • בניית מודלים הידרולוגיים והידראוליים של נחלים ומאגרים

 • סקרי הגנה מפני הצפות ושיטפונות​

 

עבודות שבוצעו עבור משרד החקלאות, התחנה לחקר הסחף

הקמת חלקת נגר שדה צבי.jpg