top of page
הקמת חלקות נגר אזור פולג

אודות

אתגר הנדסה הוקמה בשנת 1984 ע"י צוות מהנדסים בכירים.

לחברה, המתמחה בניהול פרויקטים, ניסיון עשיר ומגוון בפרויקטים מורכבים משלב תכנונם ותקצובם ועד לשלב מסירתם ללקוח, תוך פיקוח קפדני וניווט יעיל של קבלנים.

כיום החברה עוסקת בעיקר בתחום מדעי הקרקע, המים והסביבה. בתחומים אלה החברה מספקת ייעוץ, תכנון, ביצוע ופיקוח מקצועיים ויעילים למשרדי ממשלה, רשויות מקומיות, חברות ציבוריות ופרטיות.

החברה משלבת הון אנושי מוכח, איכות אמינות ומקצועיות בכל פרט ופרט.

 
מאז הקמתה החברה עובדת ע"פ תקנים מחמירים מאד בנושאי בטחון, בטיחות ושמירה על איכות הסביבה. לחברה תקן איכות ISO/IES 17025 המוכר על ידי הרשות להסמכת מעבדות. 
תודות לקשת ההתמחויות הרחבה של צוות החברה, התעדכנות טכנולוגית מתמדת ושיטות ניהול פרויקטים מתקדמות, מציעה אתגר א. הנדסה שירות כולל ומקיף מהמתקדמים בתחומה.

בראש חטיבת מדעי הקרקע, המים והסביבה עומד מר נועם צח דבורי (PhD), גיאולוג והידרולוג ראשי, CVO. נועם הינו בעל ניסיון מעשי ואקדמאי עשיר הכולל עבודה מול משרדים ממשלתיים וגופים פרטיים. כמו כן נועם חבר באגודות מקצועיות שונות וחבר ועד בחברה הישראלית להידרולוגיה.

מהנדס גיל ברנדר עמד עד לאחרונה בראש החברה, בתפקיד יו"ר החברה והמהנדס הראשי. כיום מר ברנדר מכהן כסמנכ"ל הכספים ויו"ר הדירקטוריון של החברה.

חזון

אתגר א. הנדסה רואה בשמירה על מקורות המים והסביבה כערכים מובילים בצביונה.

החברה מעניקה מגוון שירותים בתחומי מדעי המים, הקרקע והסביבה תוך ביסוסם על טכנולוגיה מתקדמת, למען יצירת פתרונות אמינים, יעילים ואיכותיים לשביעות רצון הלקוח, תוך יצירת ערך מוסף לו ולסביבה.


ערכי החברה העיקרים:
שירות - משלב הכנת הפרוגראמה, דרך התכנון, הביצוע, הרצה ומסירת הפרויקט בשלמותו למזמין.
יעילות - פתרון יצירתי לבעיות מורכבות תוך מיקסום עלות-תועלת.
איכות - פיקוח יסודי וקפדני על גורמי הביצוע באמצעות צוות מקצועי ומנוסה.
אמינות- ניהול מדויק, שקוף ופתוח לאורך שנים רבות.

פעילות העשרה לצוות עובדי החברה
bottom of page