top of page

אתגר א. הנדסה בע"מ

המומחים לקרקע ומים

החברה היחידה בארץ שמספקת פתרונות קצה מקיפים בתחומי ההידרולוגיה, גיאולוגיה, הנדסת קידוחים, גיאוטכניקה וזיהומי קרקע ומים.

רוצים לדעת עוד על פעילויות החברה השונות? הרשמו לרשימת התפוצה שלנו:

תודה על הרשמתכם

תכנון הנדסי סביבתי מתקדם לפרויקטים ריווחים ויישומים סביבתיים

תיכנון מערכות השפלה

מתן פתרון כלכלי אפקטיבי לתכנון כולל של מערך ההשפלה על בסיס מודלים פיסקאליים הנדסיים, טיפול כולל מול הרשיות ובקרת כשלים גיאוטכניים

טיפול בזיהומי קרקע ומים

מיפוי מרחבי של מקורות ונתיבי התפשטות זיהומים, תיכנון מערך טיפול, כתיבת מכרזים ופיקוח על פעולות השיקום

פיתוח משאבי טבע

תיכנון וליווי סקרים גיאוטכניים וסקרי פרוספקציה למחצבות, אומדניים כלכליים, כתיבת מכרזים ופיקוח עליון

בפרויקט תע"ש מגן בתל אביב, ליווינו את רשות המים והעירייה החל משלבי איפיון ותיחום המזהם, דרך כתיבת המכרז לביצוע וכעת אנו מפקחים על פעולות השיקום

בשיתופי פעולה עם גורמים ממשלתיים אנו עובדים לשיפור מקורות המים, שימור הקרקע, ופיתוח משאבי הטבע של מדינת ישראל

bottom of page